redukcja przypisów

redukcja przypisów

List od Stefana Morawskiego z bd 4