refleksje o ludziach

refleksje o ludziach

List od Władysława Witwickiego z 13.10.1921