reguły analizy strukturalnej

reguły analizy strukturalnej

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966