rękopis niemiecki

rękopis niemiecki

List od Kazimierza Twardowskiego z 27.07.1935