rękopis odczytu

rękopis odczytu

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937