relacje nieoznaczoności

relacje nieoznaczoności

List do Tadeusza Czeżowskiego z 16.11.1954