relacyjność

relacyjność

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947