relatywiści

relatywiści

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967