relatywizm

relatywizm

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947