Religia w granicach rozumu

Religia w granicach rozumu

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968