reprezentant Polski

reprezentant Polski

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964