Rola pamięci w recepcji dzieła literackiego i w jego strukturze

Rola pamięci w recepcji dzieła literackiego i w jego strukturze

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza