? Rosenberg

? Rosenberg

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List od Fritza Kaufmanna z 03.11.1935