rozgoryczenie autorów

rozgoryczenie autorów

List od Władysława Witwickiego z b.d A