rozłąka z rodziną

rozłąka z rodziną

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946