rozmowa spinozjańska

rozmowa spinozjańska

List od Ireny Krońskiej z 03.03.1953