różnice jakości

różnice jakości

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd