rozprawa Bergsona

rozprawa Bergsona

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921