rozprawa ks. Michalskiego

rozprawa ks. Michalskiego

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.03.1937