rozprawa Łempickiego

rozprawa Łempickiego

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.04.1937