rozprawa o Arystotelesie

rozprawa o Arystotelesie

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966