Rozprawa o formie

Rozprawa o formie

List od Ireny Krońskiej z 23.09.1946

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 07.10.1947