Rozprawa o metodzie #Kartezjusz

Rozprawa o metodzie #Kartezjusz

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949