rozprawa o nieświadomości

rozprawa o nieświadomości

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920