rozprawa o psychofizycznej teorii poznania

rozprawa o psychofizycznej teorii poznania

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.10.1934