rozrywka

rozrywka

List od Stefana Szumana z 04.08.1939