rozważania o człowieku

rozważania o człowieku

List od Władysława Witwickiego z 08.01.1927