rozważania ogólne

rozważania ogólne

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961