rozważania szczegółowe

rozważania szczegółowe

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961