? Rudnicki

? Rudnicki

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936