Rudolf Odebrecht

Rudolf Odebrecht

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927