Ryszard Turski

Ryszard Turski

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2