rzeczywistość kontyngentna

rzeczywistość kontyngentna

Recenzja „Why is there something rather than nothing” z b.d.