/

Recenzja „Why is there something rather than nothing” z b.d.

Autor b.d.
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_76
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu praca naukowa
Problematyka kwestie naukowe
Dziedzina filozofia

ROYAL VANGORCUM LTD.
PUBLISHERS AND PRINTERS – ASSE – THE NETHERLANDS

 

 

WHY IS THERE SOMETHING
RATHER THAN NOTHING
[DLACZEGO ISTNIEJE RACZEJ COŚ NIŻ NIC]

ANNA-TERESA TYMIENIECKA

 

Cloth: Hfl. 12,60 – U.S. $ 3,50

 

Naukowiec, artysta i każdy przeciętny człowiek uważają świat za coś oczywistego, podczas gdy filozof zachwyca się: Jakże niezwykłe jest to, że cokolwiek istnieje (Wittgenstein).
Leibnizowskie pytanie„Dlaczego jest coś, a nie nic” wielokrotnie wracało w historii filozofii. Jeżeli jednak, podążając za Pascalem, założymy że człowiek jest „środkowym terminem” między „dwiema nieskończonościami” istnienia i nicości, w próbie wyjaśnienia ostatecznych racji istnienia jedynie dialektyką świadomości, nikną specyficzne prawa „obiektywnego” wszechświata.
Jeśli przeciwnie, zgodnie z tradycją platońską, za kwestię centralną uznamy idealne struktury rzeczy i istot oderwane od ich powiązań ze światem konkretnym, istnienie to staje się niemożliwą do wyjaśnienia zagadką.
Jednak byt jest, nie-bytu nie ma, a rzeczywistość kontyngentna jest istotą bytu. Te nowatorskie poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?” zaczynają się na twardym podłożu konkretnej rzeczywistości poprzez kosmologiczną analizę prawdziwej jednostki w kontekście rzeczywistego istnienia. Postępują one następnie poprzez integralne postulaty kontyngetyzmu w stronę konstytutywnego systemu wszechświata i bytu, w którym transcendentalna konstytucja człowieka znajduje swoje wyjaśnienie i właściwe miejsce. Tak więc pytanie wyjściowe prowadzi do nowego sformułowania wiecznych problemów kosmicznego stworzenia.
Anna-Teresa Tymieniecka odrzuca tu swoje wcześniejsze przywiązanie do Husserlowsko-Ingardenowskiej fenomenologii struktur idealnych poprzez ponowne podkreślenie kluczowego znaczenia rzeczywistości kontyngentnej. Jednak opracowując zarys oryginalnego gmachu filozoficznego i otwierając w ten sposób drogę fenomenologii do zajęcia się wielkimi pytaniami wszechświata i Bytu, pozostaje w ramach „obiektywnej” perspektywy fenomenologicznej w przeciwieństwie do panującego trendu transcendentalnej fenomenologii świata życia i filozofii egzystencjalnej.

Dostępne za pośrednictwem księgarni i bezpośrednio od wydawców

ROYAL VAN GORCUM LTD – ASSEN, THE NETHERLANDS