rzeczywistość normatywna

rzeczywistość normatywna

List od Stefana Szumana z 02.06.1942