sąd

sąd

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]