sądy w poezji

sądy w poezji

List od Stefana Szumana z 09.04.1942