sądzenie

sądzenie

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914