Salomon Igel

Salomon Igel

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926