samookreślenie się

samookreślenie się

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2