samopoczucie

samopoczucie

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.03.1937

List od Stefana Szumana z 01.06.1939