San Francisco

San Francisco

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.11.1959

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967