Schütz

Schütz

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932