? Schwind

? Schwind

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967