sekcja epistemologiczna

sekcja epistemologiczna

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.