Sekcja Estetyczna PTF w Krakowie

Sekcja Estetyczna PTF w Krakowie

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.04.1962