Sekcja Logiki

Sekcja Logiki

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.10.1954

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954