sekretariat kongresu w Wiedniu

sekretariat kongresu w Wiedniu

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968