Sektetarz Wydziału I PAN

Sektetarz Wydziału I PAN

List od Stefana Żółkiewskiego z 20.01.1966