Seminarium Nauczycielskie im. Konarskiego

Seminarium Nauczycielskie im. Konarskiego

List motywacyjny z 12.04.1921

Curriculum vitae z bd.04.1921